دانلود آهنگ  ماه و ماهی حجت اشرف زاده

حجت اشرف زاده ماه و ماهی

دانلود آهنگ جدید حجت اشرف زاده با نام ماه و ماهی

Hojat Ashrafzadeh Mah-o-Mahi

قسمتی از ترانه حجت اشرف زاده ماه و ماهی : تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ حجت اشرف زاده ماه و ماهی

دانلود آهنگ ماه و ماهی حجت اشرف زاده تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نیشابور از چشم تو و چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی ای باد سبک سار ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی ... تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نیشابور از چشم تو و چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی ای باد سبک سار ای باد سبک سار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی ... دانلود آهنگ ماه و ماهی حجت اشرف زاده


© 2019 - Mamedia