دانلود آهنگ حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور

حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور

دانلود آهنگ جدید حجت اشرف زاده با نام کوچه باغ های نیشابور

Hojat Ashrafzadeh Kouche Baghhaye Neishaboor

قسمتی از ترانه حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور : جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن خواهد چکید از بدنم چشم های تو

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور

دانلود آهنگ حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور مردی پیاده آمده تا روستای تو مردی پیاده آمده تا روستای تو شعری شکفته روی لبانش برای تو شعری شکفته روی لبانش برای تو آورده لهجه های پر از دود شهر را آورده لهجه های پر از دود شهر را آرام شستشو بدهد در صدای تو آرام شستشو بدهد در صدای تو یک استکان طراوت گل های تازه دم یک لقمه آفتاب سحر ناشتای تو یک لقمه آفتاب سحر ناشتای تو در کوچه باغ های نیشابور و باغرود پیچیده ماجرای من و ماجرای تو گه گاه اگر سر به هوا میشوم چه عیب گه گاه میزند به سر من هوای تو جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن خواهد چکید از بدنم چشم های تو جسم مرا بگیر و در خود مچاله کن خواهد چکید از بدنم چشم های تو مردی پیاده آمده جسم مرا بگیر مردی پیاده آمده جسم مرا بگیر دانلود آهنگ حجت اشرف زاده کوچه باغ های نیشابور


© 2019 - Mamedia