دانلود آهنگ گل پامچال بیژن بیژنی

بیژن بیژنی گل پامچال

دانلود آهنگ جدید بیژن بیژنی با نام گل پامچال

Bijan Bijani Gole Pamchal

قسمتی از ترانه بیژن بیژنی گل پامچال : گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ بیژن بیژنی گل پامچال

دانلود آهنگ گل پامچال بیژن بیژنی گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره مهتاب شبان، مهتاب شبان آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر مهتاب شبان، مهتاب شبان آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا فصل بهاره ، عزیز موقع کاره شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره دانلود آهنگ گل پامچال بیژن بیژنی


© 2019 - Mamedia