دانلود آهنگ دال بند پرواز تهران شیراز

دال بند رواز تهران شیراز

دانلود آهنگ جدید دال بند با نام رواز تهران شیراز

Dal-Band Dal-Band

قسمتی از ترانه دال بند رواز تهران شیراز : به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ دال بند رواز تهران شیراز

به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار نوشیدم شراب سرخ از شیراز لب هایت میکاری شاخه نابت با آواز لب هایت به سپیده آسمان رسیدن از تو در شب پروازم به خیال خوش غزل شنیدن از تو حافظ شیرازم شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار شب و چشمه ماه شب و چشم سیاه شب و دلخوشی یک دیدار من و راز تنت من و رویا شدنت من و بوی تو نارنج بهار


© 2019 - Mamedia