دانلود قسمت دوم سریال کرگدن

قسمت دوم کرگدن

دانلود سریال کرگدن

kargadan

قیمت سریال: 5,000 تومان

سال تولید: 1398

مدت زمان: 50 دقیقه

خلاصه قسمت دوم کرگدن: داستان قسمت دوم سریال کرگدن افشین دستیار ونوشه (مدیر گروه چالش کرگدن) به خانم دکتر اوتادی (مسئول آسایشگاه روانی) با خشم می گوید: “مگر نگفتم دختره رو فراری بده؟” و او هم جواب می دهد: “من نتوانستم جلوی نگهبان را بگیرم. الان هم که به خیر گذشت.” افشین لیوان آب را زمین می ریزد و می گوید: “جوری پخش زمینت می کنم که دیگر نتوانی بلند شودی. فرار دختره رو پیگیری کن تا کسی شک نکند.” دکتر اطاعت می کند و می رود. رها صحیح و سالم به خانه می رسد به خواهرش باران که ناشنواست می گوید دیگر ترکش نخواهد کرد. از آسایشگاه به مادر رها خبر داده اند که رها فرار کرده و او با خشم به رها می گوید: “نمی گذارم با آن دوست هایت رابطه داشته باشی.” رها فریاد می زند: “بچه ها می گویند زنده است.” مادرش فریاد می زند: “حالا که اینطور است من رها را برمی دارم و می روم و همه چیز را در مورد تو به او خواهم گفت.” رها التماس کنان مادرش را صدا می زند. دکتر اوتادی به دیدن مادر گیسو می رود و می گوید: “دختر شما رها را فراری داده و یکی از نگهبان هایش را به شدت زخمی کرده. فقط به خاطر شما شکایت نکردیم.” مادر گیسو چکی با مبلغ بالا به دست او می دهد و دکتر که به هدفش رسیده، می رود. کوروش، برادرِ گیسو، مادرش گیتی را تحت فشار می گذارد که: “به خاطر گندکاری های دخترت همیشه باج می دهی و گیتی او را متهم می کند که زیرآب خواهرش را می زند. کوروش با کنایه به گیتی می فهماند که اگر مراقب دخترش نباشد ممکن است به خطر بیفتد.


پیوندهای مرتبط

© 2019 - Mamedia