مهتاب کرامتی

نام هنرمند: مهتاب کرامتی

نام لاتین: Mahtab Keramati

زمینه فعالیت: بازیگر
بیوگرافی مهتاب کرامتی:

کرامتی دو خواهر دارد، مادرش استاد دانشگاه و دانش آموختهٔ مهندسی صنایع غذایی، خواهر بزرگترش داروساز است.او یک بار در سن پایین در نوجوانی پیش از ستاره شدن با بابک ریاحی پورِ نوازنده (زادهٔ ۱۳۴۸)، ازدواج نمود.در بهمن ۱۳۹۱ گفت که «سال ها پیش ازدواج کرده» است و با وجود اینکه «زندگی خیلی خوبی» با همسرش گذارنده، برای اینکه در سن پایین ازدواج کرده، تأهلش «موفقیت آمیز» نبوده و به علت مسیرهای متفاوت شغلی، از یکدیگر جدا شدند


© 2019 - Mamedia