دانلود آهنگ زمن نگارم از محمدرضا شجریان و همایون شجریان

محمدرضا شجریان زمن نگارم

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام زمن نگارم

Mohammad Reza Shajarian Ze-Man-Negaram

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان زمن نگارم : زمن نگارم حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ به حال زارم طبیبم نظر ندارد خبر ندارم من، از دل خود حبیبم دل من از من حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان زمن نگارم

زمن نگارم حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ به حال زارم طبیبم نظر ندارد خبر ندارم من، از دل خود حبیبم دل من از من حبیبم خبر ندارد عزیز من آخ دل من از من طبیبم خبر ندارد کجا رود دل عزیز من آخ که دلبرش نیست کجا رود دل عزیز من آخ که دلبرش نیست کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد، طبیب من آخ کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق که غیر خون جگر ندارد که غیر خون جگر ندارد دانلود آهنگ زمن نگارم از محمدرضا شجریان و همایون شجریان همه سیاهی حبیبم همه تباهی، عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سحر ندارد امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق امان از این عشق عزیز من آخ فغان از این عشق که غیر خون جگر ندارد که غیر خون جگر ندارد همه سیاهی حبیبم همه تباهی، عزیز من آخ مگر شب ما حبیبم سحر ندارد جز انتظار و جز استقامت حبیبم وطن علاج دگر ندارد عزیز من آخ وطن علاج دگر ندارد بهار مضطر عزیز من آخ منال دیگر بهار مضطر عزیز من آخ منال دیگر که آه و زاری حبیبم اثر ندارد، عزیز من آخ که آه و زاری حبیبم اثر ندارد، عزیز من آخ که آه و زاری حبیبم اثر ندارد دانلود آهنگ زمن نگارم از محمدرضا شجریان و همایون شجریان


© 2019 - Mamedia