دانلود آهنگ منو بشناس که من ایرانم

گروه سرود ماوا منو بشناس که من ایرانم

دانلود آهنگ جدید گروه سرود ماوا با نام منو بشناس که من ایرانم

Mava Mano Beshnas

قسمتی از ترانه گروه سرود ماوا منو بشناس که من ایرانم : منو‌ بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو‌ بشناس که من ایرانم منو‌ بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو‌ بشناس که من ایرانم

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ گروه سرود ماوا منو بشناس که من ایرانم

دانلود آهنگ منو بشناس که من ایرانم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم اگر سر به سر تن به کشتن دهیم به از آن که میهن به از آن که میهن به دشمن دهیم من یه خاکم که زخمی جنگه ایستاده با اینکه مجروحه من یه خاکم که خنده ی صلحه جنگ نه تو دفاع ولی کوهه از شمالم قنوت در محراب تا جنوبم سما مولاناست دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سربلند در دوران منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در طوفانم منو بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو بشناس که من ایرانم پای سختی به قدرت تختی شور شیرین عشق با فرهاد کشور قوم و مذهب و آیین سرزمین همیشه ی آزاد خاک آرامش خلیج فارس وسط مرزهای طوفانی سر فدای وجب وجب این خاک پای آن گنبد خراسانی دانلود آهنگ منو بشناس از هنرمندان مختلف منو‌ بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو‌ بشناس که آرامش در طوفانم منو‌ بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو‌ بشناس که من ایرانم از شمالم قنوت در محراب تا جنوبم سما مولاناست دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سربلند در دوران منو‌ بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو‌ بشناس که آرامش در طوفانم منو‌ بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو‌ بشناس که من ایرانم منو‌ بشناس به لبخند به زیبایی صلح منو‌ بشناس که من ایرانم ایرانم ایرانم ایرانم که من ایرانم که من ایرانم دشت تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست دانلود آهنگ منو بشناس که من ایرانم


© 2019 - Mamedia