دانلود آهنگ ساقیا از محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان ساقیا

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام ساقیا

Mohammad Reza Shajarian Saghia

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان ساقیا : من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان ساقیا

دانلود آهنگ ساقیا از محمدرضا شجریان من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بهر نان ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بهر نان برجه گدا روئی مکن در بزم سلطان ساقیا برجه گدا روئی مکن در بزم سلطان ساقیا دانلود آهنگ ساقیا از محمدرضا شجریان اول بگیر آن جام مه برکفه آن پیر نه اول بگیر آن جام مه برکفه آن پیر نه چون مست گردد پیر ده چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا اول بگیر آن جام مه برکفه آن پیر نه اول بگیر آن جام مه برکفه آن پیر نه چون مست گردد پیر ده چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا برخیز ای ساقی بیا برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا ای دشمن شرم و حیا برخیز ای ساقی بیا برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم و حیا تا بخت ما خندان شود پیش آی خندان ساقیا من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا من از کجا پند از کجا باده برگردان ساقیا باده برگردان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا دانلود آهنگ ساقیا از محمدرضا شجریان


© 2019 - Mamedia