دانلود آهنگ سرو چمان محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان سرو چمان

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام سرو چمان

Mohammad Reza Shajarian Sarve-Chaman

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان سرو چمان : سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا ميل چمن نمی‌کند همدم گل نمي‌شود ياد سمن نمي‌کند ياد سمن نمی‌کند

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان سرو چمان

دانلود آهنگ سرو چمان محمدرضا شجریان سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا ميل چمن نمی‌کند همدم گل نمي‌شود ياد سمن نمي‌کند ياد سمن نمی‌کند دل به اميد وصل تو دل به اميد وصل تو همدم جان نمی شود دل به اميد وصل تو دل به اميد وصل تو همدم جان نمی شود جان به هواي کوی تو جان به هواي کوی تو خدمت تن نمي کند خدمت تن نمي کند با همه عطر دامنت آيدم از صبا عجب با همه عطر دامنت آيدم از صبا عجب کز گذر تو خاک را کز گذر تو خاک را مشک ختن نمي کند مشک ختن نمي کند تا دل هرزه گرد من تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف تو تا دل هرزه گرد من رفت به چين زلف تو زان سفر دراز خود زان سفر دراز خود عزم وطن نمي کند عزم وطن نمي کند دانلود آهنگ سرو چمان محمدرضا شجریان ساقي سيم ساق من ساقي سيم ساق من گر همه درد مي دهد گر همه درد مي دهد ساقي سيم ساق من گر همه درد مي دهد گر همه درد مي دهد کيست که تن چو جام مي کيست که تن چو جام مي جمله دهن نمي کند جمله دهن نمي کند سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا ميل چمن نمي‌کند همدم گل نمي‌شود ياد سمن نمي‌کند ياد سمن نمي‌کند دانلود آهنگ سرو چمان محمدرضا شجریان


© 2019 - Mamedia