دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی سالار عقیلی

سالار عقیلی ساغرم شکست ای ساقی

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی با نام ساغرم شکست ای ساقی

Salar Aghili Sagharam-Shekast-Ey-Saghi

قسمتی از ترانه سالار عقیلی ساغرم شکست ای ساقی : ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ سالار عقیلی ساغرم شکست ای ساقی

دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی سالار عقیلی خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته ای خدای بینصیبان، طاقتم ده، طاقتم ده قبلهگاه ما غریبان، طاقتم ده، طاقتم ده ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی در میان توفان برموج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم تا نام من رقم زدهشـد، یکباره مهر غم زدهشد، بر سرنوشت آدم ساغرم شکست ای ساقی، رفته ام زدست ای ساقی تو تشنه کامم کشتی، در سراب ناکامیها، ای بلای نافرجامیها نبرده لب برجامی، میکشم به دوش از حسرت، بار مستی و بدنامیها برموج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم تا نام من رقم زدهشـد، یکباره مهر غم زدهشد، بر سرنوشت آدم ساغرم شکست ای ساقی، رفته ام زدست ای ساقی حکایت از چه کنم؟ شکایت از که کنم؟ که خود به دست خود آتش بر دل خون شده نگران زدهام حکایت از چه کنم؟ شکایت از که کنم؟ که خود به دست خود آتش بر دل خون شده نگران زدهام برموج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم تا نام من رقم زدهشـد، یکباره مهر غم زدهشد، بر سرنوشت آدم تو تشنه کامم کشتی، در سراب ناکامیها، ای بلای نافرجامیها نبرده لب برجامی، میکشم به دوش از حسرت، بار مستی و بدنامیها برموج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، ای ناخدای عالم تا نام من رقم زدهشـد، یکباره مهر غم زدهشد، بر سرنوشت آدم ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی ساغرم شکست ای ساقی رفته ام زدست ای ساقی دانلود آهنگ ساغرم شکست ای ساقی سالار عقیلی


© 2019 - Mamedia