سالار عقیلی - همدم

سالار عقیلی همدم

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی با نام همدم

Salar Aghili Hamdam

قسمتی از ترانه سالار عقیلی همدم : هله نومید نباشی / که تورا یار براند گرت امروز براند / نه که فردات بخواند

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ سالار عقیلی همدم

هله نومید نباشی که تورا یار براند گرت امروز براند نه که فردات بخواند در اگر بر تو ببندد مرو و صبرکن آنجا ز پس صبر تورا او به سر صدرنشاند و اگر برتو ببندد همه ره‌ ها و گذر ها ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند هله خاموش که بیگفت از این می همگان را بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند مدامم میکشی از عشق در باور نمیبینم در باور نمیبینم چنانم زندگی بخشی از این بهتر نمیبینم تو جان من جهان من زمینو آسمان من که در سرتاسر گیتی کسی سر تر نمیبینم که بی صبرانه می سازم برای دیدنت بازهم به دنبال تو می گردم تو درمانیو من دردم تورا می خواهم و این خواستن ها عالمی دارد جهان پیر است و بی بنیاد و هر لحظه غمی دارد تو را میخواهم و در هر شبانه روز میجویم جهان بستو دلدار است جهان دارش و دلدارش هان که همدمی دارد که بی صبرانه می سازم برای دیدنت بازهم به دنبال تو میگردم تو درمانیو من دردم


© 2019 - Mamedia