دانلود آهنگ رفیقیم دیگه امید افخم

امید افخم رفیقیم دیگه

دانلود آهنگ جدید امید افخم با نام رفیقیم دیگه

Omid-Afkham Refighim-Dige

قسمتی از ترانه امید افخم رفیقیم دیگه : بِزَن بِشکَن منو راحَت رِفیقیم دیگه بِخوای میرم اَزین ساعَت رِفیقیم دیگه میرَم جایی که هیچوَقت بَرنگردم پیشت خیالت جَمع ازین بابَت رِفیقیم دیگه

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ امید افخم رفیقیم دیگه

دانلود آهنگ رفیقیم دیگه امید افخم بِزَن بِشکَن منو راحَت رِفیقیم دیگه بِخوای میرم اَزین ساعَت رِفیقیم دیگه میرَم جایی که هیچوَقت بَرنگردم پیشت خیالت جَمع ازین بابَت رِفیقیم دیگه رِفیقیم خُب... با اینکه از قَدیما زَخم اَزت دارم هنوزَم پُشتِتم تَنهات نِمیذارم رِفیقیم خُب... بِبین عِشقم ، یکی باشه بتونه اون تویی قَطعا بیا تَنها رِفیقَم رو َنگیر اَز مَن رِفیقیم خُب... بِزَن بِشکَن منو راحَت رِفیقیم دیگه بِخوای میرم اَزین ساعَت رِفیقیم دیگه میرَم جایی که هیچوَقت بَرنَگَردَم پیشِت خیالِت جَمع ازین بابَت رِفیقیم دیگه زَخمی نَکن قَلبی که دَستِته دیوونه چی میخوای اَزَم چِته؟ مَردُم تو رابِطه اَن با حالِ خوب ، مآم تو رابِطه ! خُوشحالی اَز غُرورِ لَعنَتیت اَز خوبیهات بیشتر شُدَن بَدیت... بَدبختی پیدا هَم نِمیشه کَرد ، یِکی و شَبیه ت.. بِزَن بِشکَن منو راحَت رِفیقیم دیگه بِخوای میرم اَزین ساعَت رِفیقیم دیگه میرَم جایی که هیچوَقت بَرنگردم پیشت خیالت جَمع ازین بابَت رِفیقیم دیگه دانلود آهنگ رفیقیم دیگه امید افخم


© 2019 - Mamedia