میلاد درخشانی - غم

میلاد درخشانی غم

دانلود ورژن جدید میلاد درخشانی با نام غم

Milad Derakhshani Gham

قسمتی از ترانه میلاد درخشانی غم : غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ میلاد درخشانی غم

تو را می خوام و گرنه یار بسیار گلی می خوام و گرنه خار بسیار گلی می خوام که ور سایش نشینم و گرنه سایه ی دیوار بسیار غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم دلم می خواد که آوازم کنی یار هر آوازی دو صد نازم کنی یار خدایا تاب رنجوری ندارم ز یارم طاقت دوری ندارم ندانم این سفر کی می رسه سر ندانم این سفر کی می رسه سر غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم غمم غم همدمم غم غمم با که بگم با که نشینم


© 2019 - Mamedia