دانلود آهنگ ما را تو می شناسی ( کلیپ روز ناشنوایان )

گروه سرود ماوا ما را تو می شناسی

دانلود آهنگ جدید گروه سرود ماوا با نام ما را تو می شناسی

Mava Mara To Mishenasi

قسمتی از ترانه گروه سرود ماوا ما را تو می شناسی : هر چند بی‌‌زبانیم، ما را تو می‌شناسی ویرانه‌ایم و در دل، گنجی ز راز داریم

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ گروه سرود ماوا ما را تو می شناسی

دانلود آهنگ ما را تو می شناسی ( کلیپ روز ناشنوایان ) ما خیل بندگانیم، ما را تو می‌شناسی هر چند بی‌‌زبانیم، ما را تو می‌شناسی ویرانه‌ایم و در دل، گنجی ز راز داریم با آن که بی‌‌نشانیم، ما را تو می‌شناسی با هر کسی نگوییم راز خموشی خویش بیگانه با کسانیم، ما را تو می‌شناسی آئینه‌ایم و هر چند لب بسته‌ایم از خلق بس رازها که دانیم، ما را تو می‌شناسی از قیل و قال بستند، گوش و زبان ما را فارغ از این و آنیم ، ما را تو می‌شناسی از ظن خویش هر کس، از ما فسانه‌ها گفت چون نای بی‌زبانیم ، ما را تو می‌شناسی در ما صفای طفلی، نفسرد از هیاهو گلزار بی‌خزانیم، ما را تو می‌شناسی آیینه‌سان برابر، گوییم هر چه گوییم یکرو و یک زبانیم ما را تو می‌شناسی خطّ نگه نویسد حال درون ما را در چشم خود نهانیم ، ما را تو می‌شناسی لب بسته چون حکیمان، سر خوش چو کودکانیم هم پیر و هم جوانیم، ما را تو می‌شناسی با دُرد و صاف گیتی، گه سرخوش است ، گه غم ما دُرد غم کشانیم، ما را تو می‌شناسی از وادی خموشی، راهی به نیکروزی است ما روز به، از آنیم، ما را تو می‌شناسی کس راز غیر از ما، نشنید بس «امینیم» بهر کسان امانیم، ما را تو می‌شناسی دانلود آهنگ ما را تو می شناسی ( کلیپ روز ناشنوایان )


© 2019 - Mamedia