دانلود محمد حسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

محمدحسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

دانلود آهنگ جدید محمدحسین پویانفر با نام کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

Mohammadhosein-Pouyanfar Kas Be Gheir Az To Nadaram

قسمتی از ترانه محمدحسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی : کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی نه من آنم که زلطف و کرمت چشم بپوشم نه تو آنی که کنی منع گدا را زنگاهی

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدحسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

دانلود محمد حسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی نه من آنم که زلطف و کرمت چشم بپوشم نه تو آنی که کنی منع گدا را زنگاهی در اگر باز نگردد نروم باز بجائی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی تو کریمی و دو صد کوه به یک کاه ببخشی من بیچاره چه سازم که ندارم پر کاهی سوز دوزخ به از این کز شرر عشق نسوزم به بهشت ندهم گر بدهی شعله آهی سوز ده تا که بسوزد زغمت سخت درونی اشک ده تا که بگرید زغمت نامه سیاهی چو بدوزخ زدهان شعله صفت سر بدر آرد این زبانی که دل شب به تو گفته است الهی چون پسندی که فرود آوریش در دل آتش این جبینی که به خاک تو فرود آمده گاهی سخن از وسعت عفوت نتوان گفت که فردا جرم کونین به پیش کرمت نیست گناهی دست «میثم» تو بگیر از کرم خویش که باشد همچو کوری که نشسته است به غفلت سر چاهی دانلود محمد حسین پویانفر کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی


© 2019 - Mamedia