همایون شجریان - سرنوشت

همایون شجریان سرنوشت

دانلود آهنگ جدید همایون شجریان با نام سرنوشت

Homayoun Shajarian Sarnevesht

قسمتی از ترانه همایون شجریان سرنوشت : عاشقی را غرق در باور نوشت / غصه هارا قصه ای دیگر نوشت / از کجا این باور آمد که گفت / گر رود سر بر نگردد سرنوشت

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ همایون شجریان سرنوشت

سرنوشت را باید از سر نوشت شاید اینبار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت غصه هارا قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سرنوشت گل بکاریم از دل گل برآریم در زمسات در بهاران زیر باران گل بکاریم گر بخواهیم گر نخواهیم سرنوشت را باید از سر نوشت شاید اینبار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت غصه هارا قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سرنوشت گر تو روزی راز این بازی بدانی نکته رمزش بخوانی لحظه های زندگی چون موج دریاس گرچه سرد و سخت زیباس موج این دریا از سر گذشتن بال خود را باز تر کن همچو حافط و پاکوبان لشکر غم را بسوزان در فلک سقفی نمانده این زمانه پر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سر نوشت شاید اینبار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت غصه هارا قصه ای دیگر نوشت از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سرنوشت


© 2019 - Mamedia