دانلود آهنگ گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند داریوش رفیعی

داریوش رفیعی گلنار

دانلود آهنگ جدید داریوش رفیعی با نام گلنار

Dariush Rafiee Golnar

قسمتی از ترانه داریوش رفیعی گلنار : گلنار گلنار کجایی؛ که از غمت ناله میکند عاشق وفادار؟ گلنار گلنار کجایی، که بی تو شد دل اسیر غم دیده ‌ام گهربار؟

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ داریوش رفیعی گلنار

دانلود آهنگ گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند داریوش رفیعی گلنار گلنار کجایی؛ که از غمت ناله میکند عاشق وفادار؟ گلنار گلنار کجایی، که بی تو شد دل اسیر غم دیده ‌ام گهربار؟ گلنار گلنار… دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر! گلنار گلنار؛ در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیا!ر چه دیدی از من حبیبم گلنار؛ که دادی آخر فریبم گلنار؟! نیابی ای کاش نصیب از گردون؛ که شد ناکامی نصیبم گلنار… بود مرا در دل شبِ تار، آرزوی دیدار! تا به کی پریشان؛ تا به کی گرفتار…؟ یا مده مرا وعده ی وفا، راز خود نگه دار یا به روی من خنده‌ ها بزن؛ قلب من بدست آر! چه دیدی از من حبیبم گلنار؛ که دادی آخر فریبم گلنار؟! نیابی ای کاش نصیب از گردون؛ که شد ناکامی نصیبم گلنار… لب خود بگشا… لب خود بگشا به سخن، گلنار دل زارم را مشکن؛ گلنار نشدی عاشق… نشدی عاشق، ز کجا دانی؟ چه کشد هر شب دل من؛ گلنار؟ نشدی عاشق… نشدی عاشق، ز کجا دانی؟ چه کشد هر شب دل من؛ گلنار؟ دانلود آهنگ گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند داریوش رفیعی


© 2019 - Mamedia