علی زندوکیلی - فصل پریشانی

علی زند وکیلی فصل پریشانی

دانلود آهنگ جدید علی زند وکیلی با نام فصل پریشانی

Ali Zand Vakili Fasle Parishani

قسمتی از ترانه علی زند وکیلی فصل پریشانی : بی سر و سامان شدنم را ببین بی تو فرو ریختم در خودم لحظه ویران شدنم را ببین کوچه پر از رد قدمهای توست

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ علی زند وکیلی فصل پریشانی

فصل پریشان شدم را ببین بی سر و سامان شدنم را ببین بی تو فرو ریختم در خودم لحظه ویران شدنم را ببین کوچه پر از رد قدمهای توست پشت همین پنجره میخوانمت پس تو کجایی که نمیبینمت پس تو کجایی که نمیدانمت بی تو پر از داغ پریشانی ام مهر جنون خورده به پیشانی ام پس تو کجایی که نمیبینی ام پس تو کجایی که نمیدانی ام ::: دانلود آهنگ علی زندوکیلی فصل پریشانی ::: ::: Ali Zandvakili Fasle Parishani ::: این منم این ساکت بی همصدا این منم این خسته ی بی همسفر حسرت افتاده ترین سایه ام غربت آواره ترین رهگذر غربت آواره ترین رهگذر بی تو پر از داغ پریشانی ام مهر جنون خورده به پیشانی ام پس تو کجایی که نمیبینی ام پس تو کجایی که نمیدانی ام فصل پریشان شدم را ببین ::: دانلود آهنگ علی زندوکیلی فصل پریشانی ::: ::: Ali Zandvakili Fasle Parishani :::


© 2019 - Mamedia