دانلود آهنگ آه باران محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان آه باران

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام آه باران

Mohammad Reza Shajarian Ah-Baran

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان آه باران : ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!! ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان، کرده بید وحشی باران

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان آه باران

دانلود آهنگ آه باران محمدرضا شجریان ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!! ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان، کرده بید وحشی باران یا نه دریایی است گویی؛ واژگـونه بر فراز شــهر شهر سوگواران! شهر سوگواران ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!! ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان، کرده بید وحشی باران یا نه دریایی است گویی؛ واژگـونه بر فراز شــهر شهر سوگواران! شهر سوگواران هر زمانی که، فُرو میبــارد از حد بیش ریشه در من میدواند پُرسشی، پیگیــر با تشویش رنگ این شب های وحشت را تواند شُست آیـا؟؟ از دل یاران!! از دل یاران چشــم ها و چشــمه ها خُشکنـد روشنی ها مَحو در، تاریکی دلتنگ همچنان که نامـها در ننگ…♪♪ همچنان که نامـها در ننگ هر چه پیرامون ما، غرق تباهی شد!! غرق تباهی شد آه بــاران…! آه بــاران اِی اُمید جان بیداران…♪♪ اِی اُمید! اِی اُمید جان بیداران بَر پلیدی ها! که ما عُمری ست در گرداب آن غرقیـم آیا چیره خواهی شد؟؟ چیره خواهی شد بر پلیدی ها! بر پلیدی ها! که ما عُمری است در گرداب آن غرقیـم آیا چیره خواهی شُـــد؟! آه بــاران…


© 2019 - Mamedia