دانلود آهنگ ما ز یاران چشم یاری داشتیم محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان چشم یاری

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام چشم یاری

Mohammad Reza Shajarian Cheshme Yari

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان چشم یاری : ما زِ یاران، چشم یاری! چشم یاری داشتیم ما زِ یاران، چشم یاری! چشم یاری داشتیـم

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان چشم یاری

دانلود آهنگ ما ز یاران چشم یاری داشتیم محمدرضا شجریان ────┤ ♩♪♫♪♩ ├──── ما زِ یاران چشم یاری چشم یاری داشتیم ما زِ یاران چشم یاری چشم یاری داشتیم خود غلط بود، آنچه می پنداشتیم… آنچه می پنداشتیم ما زِ یاران، چشم یاری! چشم یاری داشتیم خود غلط بود، آنچه می پنداشتیم…آنچه می پنداشتیم… تا درخت دوستی بر کی دهد تا درخت دوستی بر کی دَهــد حالیا رفتیــمُ… تُخمی کاشتیــم… گفتگو؛ آیین درویشی نبود! آیین درویشی نبود گفتگو؛ آیین درویشی نبود… آیین درویشی نبود وَرنه با تو، ماجراهـا…! ماجراهـا داشتیــم شیوه ی چشمت، فَریب جنگ داشت… شیـوه ی چشـمت، فَریب جنگ داشــت… دانلود آهنگ ما ز یاران چشم یاری داشتیم محمدرضا شجریان ما ندانستیم! ندانستیمُ! صُلح انگاشتیـم گلبن حسنت، نه خود شد دل فُروز گلبن حسنت، نه خود شد دل فُروز ما دَم همت! دَم همت! بر او بگماشتیم شیوه ی چشمت، فریب جنگ داشت شیوه ی چشمت، فریب جنگ داشـت ما ندانستیـم! ندانستیـمُ! صُلح انگاشتیـم نُکتــه ها رفت نکته ها رفت! نکته ها رفتُ! شکایت کَس نکرد جانب حرمت، فُرو نگذاشتیـم گفت؛ خود دادی به ما دل! حافـظا… حافـظا… ما محصّل بر کسی نگماشتیـــم! ما محصّل بر کسی نگماشتیــم… ────┤ ♩♪♫♪♩ ├──── دانلود آهنگ ما ز یاران چشم یاری داشتیم محمدرضا شجریان


© 2019 - Mamedia