حسام اینانلو

نام هنرمند: حسام اینانلو

نام لاتین: Hesam Inanloo

زمینه فعالیت: خواننده خواننده
بیوگرافی حسام اینانلو:

حسام اینانلو متولد 1366. نوازنده کمانچه، کارشناس علوم اجتماعی. هنرآموخته نزد اردشیر کامکار و استاد محمدرضا لطفی. آثار منتشر شده: رام، یال و باد، وهم، هنگام که گریه می دهد ساز، شب آیینه های نور، همساز، صبح امید، رهگذار.


© 2019 - Mamedia