دانلود آلبوم مزامیر علی بهرامی‌فرد و مرتضی گودرزی

دانلود آلبوم مزامیر علی بهرامی‌فرد و مرتضی گودرزی

دانلود آلبوم جدید علی بهرامی فرد با نام مزامیر

Ali Bahramifard Mazamir

قیمت آلبوم: 40,000 تومان

دباره آلبوم علی بهرامی فرد با نام مزامیر : دانلود آلبوم مزامیر علی بهرامی‌فرد و مرتضی گودرزی آلبوم مزامیر اثری است حاصل از همکاری و هم‌نوازی علی بهرامی‌فرد و مرتضی گودرزی. این مجموعه شامل ده قطعه بی‌کلام و یک قطعه باکلام از دونوازی دو تار و سنتور بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان و ترکمن‌صحرا است. علی بهرامی‌فرد درباره این اثر می‌گوید: «مزامیر منظومه‌ای است از درهم‌تنیدگی خنیاهای کهن و زایش نغمه‌های نو بر بستر موسیقی یکی از غنی‌ترین مهدهای هنر این سرزمین. گاه نغمات و بخش‌هایی از مقام‌ها با روایتی برگرفته از ادراک شخصی مجریان اثر نواخته شده و گاه قطعاتی بر اساس زیبایی‌شناسی و فواصل و جمله‌بندی موسیقی شمال خراسان و ترکمن‌صحرا خلق شده است. هدف از این ترکیب لزوما بازنوازی سنتی مقام‌ها نبوده، بلکه رویکرد اصلی عیان کردن ظرفیت‌های بالقوه دو ساز برآمده از دو سیستم موسیقی متفاوت و برهم‌نهی امکانات آنهاست.» دانلود آلبوم مزامیر علی بهرامی‌فرد و مرتضی گودرزی


پیوندهای مرتبط

© 2019 - Mamedia